ANABİLİM DALI BAŞKANI MESAJI

Değerli ziyaretçiler,

2004 yılında kurulan bölümümüzün 3 temel hedefi, sadece Kayseri değil Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından fakültemizi tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli tedavi hizmetleri sunmak, tüm protetik tedavileri yapabilecek donanıma sahip, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyen dişhekimleri ve protez uzmanları yetiştirmek ve protez uygulamalarını daha iyiye taşıyacak nitelikli araştırma projeleri ve yayınlar üretmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, bölümümüzde teknolojinin tüm imkanları kullanılmakta ve dijital diş hekimliği uygulamaları ile hastalarımıza daha hızlı daha fonksiyonel ve daha estetik restorasyonların yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Tam donanımlı klinik öncesi ve simülasyon laboratuarları ile öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerileri arttırılmaktadır.

Bölümümüz hızla değişen ve gelişen dünya standartlarını yakalamak ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek için genç ve dinamik akademik kadrosu ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edecektir.

Saygılarımla