Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak,
1. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde evrensel standartlara göre öğrenci yetiştirmek,
2. Koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemiş hekimleri topluma kazandırmak,
3. Topluma ağız, diş sağlığı bilincini kazandırmak,
4. Toplumda Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin adının takdirle algılanmasını sağlamak,
5. Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
6. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
7. Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak,
8. Öğrenci ve personele Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek.