BİRİM KALİTE SORUMLULARI (BİRİM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU)

Hasan Önder GÜMÜŞ

Prof. Dr.

Protetik Diş Tedavisi

(0352) 207 66 00 (29003-29004)

ondergumus@yahoo.com

Başhekim

Duygu KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Periodontoloji

(0352) 207 66 00 (29155)

duygukilic4838@gmail.com

İkbal LEBLEBİCİOĞLU KURTULUŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi

(0352) 207 66 00 (29076)

ikbal_leblebicioglu@hotmail.com

Ahmet Emin DEMİRBAŞ

Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

(0352) 207 66 00 (29184)

aemindemirbas@hotmail.com

Nuray PELİT

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

(0352) 207 66 00 (29206)

-

Hemşire

Gökhan ÇOBAN

Dr. Öğr. Üyesi

Ortodonti

dtgokhancoban@hotmail.com

Yakup ÜSTÜN

Prof. Dr.

Endodonti

(0352) 207 66 00 (29130)

yakupustun33@hotmail.com

Soley ARSLAN

Prof. Dr.

Restoratif Diş Tedavisi

(0352) 207 66 00 (29303)

soley@erciyes.edu.tr

Zeynep Aslı ÖZKAYA

Doç. Dr.

Pedodonti

(0352) 207 66 00 (29259)

asliguclu@erciyes.edu.tr

Dilek GÜNAY CANPOLAT

Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

(0352) 207 66 00 (29183)

dgcanpolat@gmail.com

Haydar ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi

(0352) 207 66 00 (29084)

dthaydaralbayrak@hotmail.com

Aykağan COŞGUNARSLAN

Öğr. Gör.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

aykagann@gmail.com

Refiye TEMUR

Fakülte Sekreteri

(0352) 207 66 00 (29005)

refiye@erciyes.edu.tr

Fakülte Sekreteri

Aytaç KUZLAK

Hastane Müdürü

(0352) 207 66 00 (29003-29004)

akuzlak@erciyes.edu.tr

Hastane Müdürü

Dilek AKBULUT

Hasta Hakları Birimi

(0352) 207 66 00 (29023)

dilekmit@gmail.com

Büro Memuru

Mehmet KOÇER

Ayniyat ve Depo Servisi

(0352) 207 66 00 (29014)

mkocer@erciyes.edu.tr

Memur

Fırat YALVA

Bilgi İşlem Servisi

(0352) 207 66 00 (29013)

firatyalva@hotmail.com

Tekniker

Osman ÖZKAN

Fatura Tanzim Servisi

(0352) 207 66 00 (29024)

osmanozkan030@gmail.com

Şef

Mehtap PAYVEREN ARIKAN

Taşınır Kayıt Birimi

(0352) 207 66 00 (29022)

mehtappay@gmail.com

Memur

Hasan EKEER

Araştırma Laboratuvarı

(0352) 207 66 00 (29188)

hasanekeer@hotmail.com

Laborant

İsmet KARATAŞ

Hastane Müdür Yardımcısı

(0352) 207 66 00 (29018)

ismett66@hotmail.com

Hastane Müdür Yardımcısı

Funda DÖNERTAŞ

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

(0352) 207 66 00 (29031)

fundaozkan038@hotmail.com

M.S.Ü. Sorumlusu

Reyhan ERALEMDAR

Hasta Kabul Servisi

(0352) 207 66 00 (29009)

hekimdis@hotmail.com

Memur

Musa SARIKAYA

Satınalma Servisi

(0352) 207 66 00 (29007)

musarikaya@erciyes.edu.tr

Memur

Özcan BOZTAŞ

Teknik Bakım - Onarım Servisi

0352 207 66 00 (29012)

ozcanboztas@hotmail.com

Elektrik Teknikeri

Murat DURAN

Ulaşım Hizmetleri

(0352) 207 66 00 (29036)

muratabi1923@hotmail.com

Şoför

Zühal IŞIK

Personel-Yazı İşleri Servisi

(0352) 207 66 00 (29008)

zulal_@hotmail.com

Memur

Serkant KILIÇKAYA

Maaş - Döner Tahakkuk Servisi

(0352) 207 66 00 (29006)

serkant_k@hotmail.com

Memur

Yavuz YİĞİTOĞLU

Kalite Yönetim Birimi

(0352) 207 66 00 (29037)

yavuz@erciyes.edu.tr

Memur

Fazlı ÖZKAN

Bilgi İşlem Servisi

(0352) 207 66 00 (29013)

fazliozkan85@gmail.com

Tekniker

Ömer TORUN

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı