ADAY ÖĞRENCİ

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI
Fakültemizde zorunlu yada isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmamaktadır.

STAJ UYGULAMASI
Fakültemiz 4’üncü ve 5’inci sınıfında Klinik Uygulamalar bir yılda iki (güz ve bahar) dönem olarak 8 (sekiz) Anabilim Dalına ait Kliniklerde, Fakültemiz bünyesinde yapılmaktadır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ
3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıflarda beyaz önlük ve alt-üst forma giyinilmektedir.

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ
Fakültemizde tüm sınıflarda Klinik Öncesi Uygulama ve Klinik Uygulama derslerinde kullanılan malzeme listesi için bkz. (Aday Öğrenci Malzeme İhtiyaç Listesi)

KATKI PAYI
Fakültemizde eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Programa ait katkı payı miktarı için bkz. (https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAMIN İÇERİĞİ
Diş Hekimliği Fakültesi Program İçeriği için bkz (https://dbp.erciyes.edu.tr/)
-Kazanılan Derece
-Derece Seviyesi
-Kabul ve Kayıt Koşulları
-Önceki Öğrenimin Tanınması
-Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-Program Profili
-Program Yeterlilikleri
-Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri
-Üst Derece Programlarına Geçiş
-Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
-Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme
-Mezuniyet Koşulları
-Eğitim Tarzı
-Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Fakültemiz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Merkez kampüsüne ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. (https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci)
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz. (https://dent.erciyes.edu.tr/Contact.aspx)

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI
Fakültemiz öğrencilerinin kısmi zamanlı çalışabilme imkanları bulunmamakta olup, 4’üncü ve 5’inci sınıfta klinik uygulama yapmakta olan öğrencilere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

DESTEK VE BURSLAR
Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. (https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar)
Ayrıca özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için Fakültemiz web sayfasında yer alan "Duyurular" sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ
Sınıf geçme esaslı örgün öğretim modeli uygulanmaktadır.

PROGRAM AKREDİTASYONLARI
Fakültemizin Ulusal Akreditasyon süreci başlamış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.

YURT BİLGİSİ
Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yu.rt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur.