· Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,
· İfade özgürlüğünün korunması ve katılımcılık,
· Hukukun üstünlüğüne, İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygı,
· Bilimsel etik kurallara sahip çıkma,
· Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi,
· Sürekli gelişme ortamının sağlanması,
· Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması,
· Paydaş memnuniyetinin sağlanması,
· Çevre bilincinin sağlanması ve
· Diş Hekimliği Fakültesi kimliğinin oluşturulması ve korunması.