İlk Başvuru ve Tedavi Hizmetleri

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla gelen hastalardan aşağıda belirtilen evraklar istenir.

HASTA KABUL BİRİMLERİNDE VE VEZNELERDE KANUNEN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

SGK mensupları: TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı
Yeşil kart: TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı
Er- Erbaş ve Aileleri: Sevk evrakı
Mahkumlar: Cezaevi sevk evrakı
Adli vakalar: Savcılık ve emniyet evrakları
Yabancı Uyruklu ve Mülteciler: UNHCR isimli kimlik belgesi Yabancı uyruklulardan, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan belge veya pasaport
Özel sigorta / SGK güvencesi olmayanlar: Fakültemiz veznesine yapacakları ödemeye istinaden verilecek ücret makbuzu

Yukarıda belirtilen evraklarla hasta kabul birimine müracaat eden hastaları görevliler tarafından evrakları kontrol edilir.

Belgeleri tam olan hastalara ücreti karşılığında manyetik kart çıkartılır. Daha sonra sıra numarası verilerek Ağız Diş Çene Radyolojisi ana bilim dalı Kliniğine yönlendirilir. İlgili hekim tarafından muayenesi tamamlanan hastanın muayene bilgilere bilgisayara kaydedilmesinin ardından gerekli kliniklere başvurarak tedavilerinin devam edebilirler.

SGK tarafından düzenli olarak yayınlanmakta olan tebliğlerde yer almayan tedavi kalemleri için hastalarımız Özel işlem kalemi açtırarak tedavilerine devam edebilirler.

İlk başvuru konusunda daha detaylı bilgi almak için (352) 207 66 00-29009 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Tedavimi kim yapacak?

Diş Hekimliği Fakültesi nde almak istediğiniz tedavi hizmetleriniz, öğretim üyelerinin yanı sıra, öğretim görevlileri kontrolünde araştırma görevlileri, doktora öğrencileri (Diplomalı Diş Hekimleri) ve stajyer öğrenciler tarafından yürütülmektedir. Fakültemiz hasta hizmetlerinin yanı sıra eğitim veren bir kurumdur. Bu nedenle stajyer öğrencilerin hasta bakmaları eğitimin bir parçasıdır.

* Üniversite senatosunun 02/03/2012 tarihli kararı gereği