ANABİLİM DALI BAŞKANI MESAJI

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı diş yapılarının bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda diş hekimliğinin yükselen değeri olan “Estetik”, “Adeziv” veya “Kozmetik” Diş Hekimliği uygulamalarının yanı sıra “Geriodontoloji” ve “Karioloji (Çürük Bilimi)” alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Lisans eğitimine 3. Yarıyılda klinik öncesi uygulama olarak başlanmakta olup 6. Yarıyıldan itibaren klinik eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca uzmanlık ve doktora eğitimlerinin de verildiği anabilim dalımızda amacımız etik değerlere uygun, teknolojideki gelişmelerin yakından takip edildiği lisans ve lisansüstü eğitim vermek, hastalarımıza dünya standartlarında klinik hizmeti sunmak ve yaptığımız çalışmalarla bilime katkıda bulunmaktır.