ANABİLİM DALI BAŞKANI MESAJI

“Divinum est opus sedare dolorum”; ağrı dindirmek kutsal bir sanattır. Hekimlik mesleğinin kutsallığı ve saygınlığı binlerce yıldır Hipokrat’ın bu temel felsefesi üzerinde yükselmiştir.

Bütün hekimlik dallarında olduğu gibi diş hekimliğinde de öncelikli amaç, yaradılış itibariyle ağrı ve acı ile münasebetinin olmasını hiçbir zaman istemeyen insan ırkını, genel sağlık kalitesini ve hayat standartlarını düşüren bu ikiliden kurtarmaktır. Endodonti bilimi ise bu kapsamda çok mühim bir yer tutmaktadır. Günümüzde endodonti bilimini alakadar eden diş kaynaklı ağrıların tedavi edilmesinin gerekliliği, bu gerekliliğin sadece hasta konforunu sağlamak amaçlı olmamasından, ayrıca bireyi hayati tehlikelere sokma ihtimali bulunan onlarca duruma kaynak olduğu çok net şekilde bilinmesinden dolayı, tartışılmamaktadır bile. İnsan sağlığına verilen önemin ve teknolojinin öngörülemez bir hızla yükselmesi ile birlikte endodonti bilimi de son 20 yıl içinde araştırma, klinik uygulamalar, teorik içerik ve kapsam yönünden müthiş gelişmeler göstermiştir. Bilimsel, klinik ve eğitim başarısı olarak mükemmeli ve geleceği kendine hedef koymuş olan fakültemizin ve bölümümüzün de bu ilerlemenin gerisinde kalması mümkün olamazdı. Bütün bu idealler ve prensipler dâhilinde bölümümüz hekimlik mesleğinin, bilim adamlığının ve eğitmenliğin bütün sorumluluklarını yerine getirmeyi kendine görev edinmiştir.