7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Uygulama Esasları

7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Uygulama Esasları ile ilgili duyuru metni ektedir.