Araştırma Performans Ödülü

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden; Prof. Dr. Yakup ÜSTÜN, Prof. Dr. Emin Murat CANGER, Doç. Dr. Zeynep Burçin GÖNEN, Doç. Dr. Salih DOĞAN, Doç. Dr. Taner ÖZTÜRK , Doç. Dr. Gökhan ÇOBAN Dr. Öğr. Üyesi Ravza ERASLAN,  2023 yılı Erciyes Üniversitesi Ar-Ge Stratejik Planı ve YÖK Araştırma Üniversitesi Performans İzleme Endeksi Değerlendirme Kriterleri kapsamında Üniversitemize en fazla katkıyı sunan ilk %10’ luk dilimdeki araştırmacılar arasında yer aldığından dolayı Araştırma Performans Ödülüne layık görülmüştür.

Değerli akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.