DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (08 Aralık - 21 Aralık 2023 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvuru yapılacaktır.

1- Dilekçe (2 Adet) (İNDİR)
2- Özgeçmiş (2 Adet) (İNDİR)
3- Adli Sicil Kaydı (2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
5- İkametgâh İl Muhaberi (2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
6- Diploma Fotokopisi (2 Adet)
7- Yabancı Dil Belgesi (2 Adet) (İnternet Çıktısı)
8- 1 Adet Fotoğraf
9- Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi (2 Adet) (İnternet Çıktısı)
10- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet)(e-Devletten alınabilir.)
11- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğuna ilişkin belge alınacak (2 adet)
12- Sağlık Kurulu Raporu (2 Adet) (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29034


YABANCI UYRUKLU UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (08 Aralık - 21 Aralık 2023 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvuru yapılacaktır.

1- Dilekçe (2 Adet) (İNDİR)
2- Özgeçmiş (2 Adet) (İNDİR)
3- Adli Sicil Kaydı Belgesi
4- Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5- Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
6- Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
7- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Denklik Belgesi
8- Taahhütname (Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceği veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirtilen noterden alınacak belge)
9- Türkçe Dil Eğitim Belgesi (Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Personel Birimine bırakılması zorunludur.)
10- 1 Adet Fotoğraf
11- Yabancı Dil Belgesi
12- İkametgâh İl Muhaberi
13- Sağlık Kurulu Raporu (2 Adet) (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29034