2023-2024 Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yönetim Kurulu Kararı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler)

2023-2024 Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yönetim Kurulu Kararı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler) ile ilgili duyuru metni ektedir.