Anket Uygulama İzni (Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS)

Anket Uygulama İzni (Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS) ile ilgili duyuru metni ektedir.