2023 Yenilikçilik için İttifaklar Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı

2023 Yenilikçilik için İttifaklar Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı ile ilgili duyuru metni ektedir.