Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Tecknology Acceptance Model-TAM) Analizi

Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Tecknology Acceptance Model-TAM) Analizi ile ilgili duyuru metni ektedir.