DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (02 Aralık - 15 Aralık 2022 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvuru yapılacaktır.

1- Dilekçe (2 Adet) (İNDİR)
2- Özgeçmiş (2 Adet) (İNDİR)
3- Adli Sicil Kaydı (2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
5- İkametgâh İl Muhaberi ( 2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
6- Diploma Fotokopisi (2 Adet)
7- Yabancı Dil Belgesi (2 Adet) (İnternet Çıktısı)
8- 4 Adet Fotoğraf
9- Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi(2 Adet) (İnternet Çıktısı)
10- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet)(e-Devletten alınabilir.)
11- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğuna ilişkin belge alınacak (2 adet)
12- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29008


YABANCI UYRUKLU UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (02 Aralık - 15 Aralık 2022 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvuru yapılacaktır.

1- Dilekçe (2 Adet) (İNDİR)
2- Özgeçmiş (2 Adet) (İNDİR)
3- Adli Sicil Kaydı Belgesi
4- Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5- Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
6- Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
7- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Denklik Belgesi
8- Taahhütname (Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceği veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirtilen noterden alınacak belge)
9- Türkçe Dil Eğitim Belgesi (Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Dekanlığa bırakılması zorunludur.)
10- 4 Adet Fotoğraf
11- Yabancı Dil Belgesi
12- İkametgâh İl Muhaberi (Kayseri Göç İdaresiMüdürlüğü’nden alınacaktır.)
13- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29008