Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Birim İzleme Takımı Ziyareti

Üniversitemiz Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme kapsamında aşağıda sunulan izleme değerlendirme takım üyeleri tarafından 25/03/2022 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında saha ziyareti yapılarak fakültemiz birim izlemem programı dâhilinde değerlendirilecektir.

Dış Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

1. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Eğitim Fakültesi

2. Dr. Öğr. Üyesi Neşet MUTLU - Eğitim Fakültesi

3. Arş. Gör. Mustafa YILMAZ - Turizm Fakültesi

4. Müzeyyen KİP - Turizm Fakültesi

5. Abdulsamet EREZ - Öğrenci