Veri Toplama (Akademisyenlerin Gözünden Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamaya Dayalı Derslerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Veri Toplama (Akademisyenlerin Gözünden Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamaya Dayalı Derslerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) ile ilgili duyuru metni ektedir.