Dr. Öğr. Üyesi Canay YILMAZ ASAN’ın TÜBİTAK 1002 Projesi

Proje Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Canay YILMAZ ASAN’ın yaptığı “Çenelerin İlaca Bağlı Osteonekrozunda, Emdogainin Önleyici Ve Tedavi Edici Etkinliğinin Deneysel Olarak Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK 1002 projesi kabul olmuştur.

Araştırmacılar: Doç. Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ, Araş. Gör. Cemil EREN, Öğr. Gör. Dr. Ayça LEKESİZCAN

Değerli akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.