3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu ile ilgili duyuru metni ektedir.