DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (29 Nisan - 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılacaktır.
Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri Birimi Posta Kodu: 38039 Melikgazi/ Kayseri” adresine yapılacak olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Fakültemiz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Fakültemize ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dilekçe (İNDİR)
Özgeçmiş (İNDİR)
Adli Sicil Kaydı (2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
İkametgâh İl Muhaberi ( 2 Adet)(e-Devletten alınabilir.)
Diploma Fotokopisi (2 Adet)
Yabancı Dil Belgesi (2 Adet) (İnternet Çıktısı)
4 Adet Fotoğraf
Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi(2 Adet) (İnternet Çıktısı)
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet)(e-Devletten alınabilir.)
Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğuna ilişkin belge alınacak (2 adet)
Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29008


YABANCI UYRUKLU UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde (29 Nisan - 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında) Fakültemize aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılacaktır.
Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri Birimi Posta Kodu: 38039 Melikgazi/ Kayseri” adresine yapılacak olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Fakültemiz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Fakültemize ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dilekçe (İNDİR)
Özgeçmiş (İNDİR)
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Dus Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Denklik Belgesi
Taahhütname (Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceği veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirtilen noterden alınacak belge)
Türkçe Dil Eğitim Belgesi (Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Dekanlığa bırakılması zorunludur.)
4 Adet Fotoğraf
Yabancı Dil Belgesi
İkametgâh İl Muhaberi (Kayseri Göç İdaresiMüdürlüğü’nden alınacaktır.)
Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

Not: Zorunlu Hekim Sigortası (Atama gerçekleştikten sonra yaptırılacaktır.)
İletişim Bilgileri : 0352 207 66 66 - 29008