Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu ile ilgili duyuru metni ektedir.