ONLINE SINAV TAKVİMİ VE ÖDEVLENDİRME DERS LİSTESİ

14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında; Yılsonu ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) olarak 6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve bu kapsamdaki derslerin öğrencilere ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından duyurulması kararlaştırılmış ve duyurulmuştu. Alınan bu karar gereği; Yılsonu ve Bütünleme sınavı online (çevrimiçi) yapılacak derslerin sınav takvimi, online sınav uygulama esasları ile ödevlendirme şeklinde yapılacak derslerin listesi ekte gönderilmiştir. Bu takvime göre; online ve ödevlendirme şeklindeki yılsonu (final) sınavları 6-27 Haziran 2020 tarihleri arasında, bütünleme sınavları ise 29 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav dönemi için aşağıdaki hususların dikkate alınarak gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.


Prof. Dr. Recai KILIÇ
Rektör Yardımcısı


1-) Uzaktan öğretim sürecinin sona ermesiyle birlikte 2019-2020 Bahar Dönemi Derslerinin tamamı için müfredat kontrolü yapılarak ERUDM portalında ders bazlı eksikliklerin giderilmesi, bahar dönemi derslerinin tamamının sınav listelerinde yer aldığının teyit edilmesi.

2-) Sınavı online (çevrimiçi) veya ödevlendirme şeklinde yapılacak derslerin listeleri, sınav takvimi ve sınav uygulama esaslarının ilgili birim web sayfalarında duyurulması, öğretim elemanı ve öğrencilerin bilgilendirilmesi.

3-) Online yapılacak sınavlar için soru girişleri 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu konuda ERUZEM tarafından yapılacak yönlendirmelere hassasiyetle uyulması, hazırlanan soru setlerinin sınavlardan önce içerik ve format olarak kontrol edilmesi.

4-) 31 Mayıs itibariyle ara sınav ödevlendirme teslim süreci tamamlanacak olup, ara sınav notlarının eğitmen programına 15 Haziran 2020 tarihine kadar girilmesi. (Ara sınav ödevlendirme süreciyle ilgili herhangi bir telafi olmayacaktır)

5-) Yılsonu sınavı ödevlendirme şeklinde yapılacak dersler için ödevlendirme süreci 1 Haziran 2020 itibariyle başlayacak olup, ödevlerin e-posta yoluyla öğrencilere ulaştırılması ve 19 Haziran 2020 tarihine kadar süre verilip bu tarih itibariyle e-posta aracılığıyla teslim alınması.

6-) Bütünleme sınavı ödevlendirme süreci 29 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olup, ödevlerin e-posta yoluyla öğrencilere ulaştırılması ve 14 Temmuz 2020 tarihine kadar süre verilip bu tarih itibariyle e-posta aracılığıyla teslim alınması.

7-) Teslim alınan ödev dosyalarının arşivlenmesi.