Üniversitemiz Kalite Komisyonu Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Süreci

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından 2020 yılında akredite birim/programlar dışındaki tüm eğitim birimlerinde Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan komisyon üyeleri Kurumiçi Birim Dış Değerlendirme yapmak üzere 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Fakültemizi ziyaret edecektir.