Bilimsel Faaliyet Cetveli

2020 Yılı Fakültemiz Döner Sermaye dağıtımına esas oluşturacak şekilde 2019 Yılına ait D Puanları hesaplanacaktır. Bu amaçla, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapmış olduğunuz tüm bilimsel faaliyetlerinizi Fakültemizin web sayfasından erişilebilen Bilimsel Faaliyet Cetvelleri linkinden doldurularak çıktılarının 22.12.2019 tarihine kadar Kalite Yönetim Birimine ulaştırılması gerekmektedir.