Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatör Belgesi Eğitim ve Sınavı

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatör Belgesi Eğitim ve Sınavı ile ilgili duyuru metni ektedir.