16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumunda Fakültemize Ödül

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumunda Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gül AMUK ve Öğr. Gör. Taner ÖZTÜRK’ün “Fotobiyomodülasyon ve Mekanik Titreşim Uygulamalarının Ortodontik Pekiştirme Tedavisi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması” adlı çalışmaları yine Öğr. Gör. Taner ÖZTÜRK’ün sunumu ile Sözlü Bildiri İkincilik Ödülüne layık görülmüştür.


Değerli akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.