Lütfen Bekleyiniz...

Türk Periodontoloji Derneği’nin 23. Bilmsel Sempozyumu

Türk Periodontoloji Derneği’nin 23. Bilmsel Sempozyumu, 27-28 Eylül 2013 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D. ev sahipliğinde 130 akademisyen ve uzmanın katılımı ile Kayseri’de yapılmıştır.

Sempozyum kapsamındaki bilimsel toplantılara ilave olarak, Fakültemiz Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Hastanesi ameliyathanesinde mukogingival cerrahi uygulaması bir vaka üzerinde, konferans salonumuzda izleyen katılımcılara canlı olarak yayınlanmıştır.