KALİTE YÖNETİM DÖKÜMANLARI

KALİTE YÖNETİM DÖKÜMANLARI

Hasta Deneyimi

Hizmete Erişim

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Ameliyathane

Enfeksiyonların Önlenmesi-El Hijyeni

Hasta Bakımı

İlaç Yönetimi

Radyasyon Güvenliği

Atık Yönetimi

Bilgi Yönetim Sistemi

Dış Kaynak Kullanımı

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Tesis Yönetimi

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri