FAKÜLTE YÖNETİMİ

FAKÜLTE YÖNETİMİ

Dekan

ADNAN ÖZTÜRK

Prof. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
0352 207 66 00 (29000-29001)

Dekan Yardımcısı

KEREM KILIÇ

Prof. Dr.

Protetik Diş Tedavisi
0352 207 66 00 (29082)
dtkeremkilic@hotmail.com

Dekan Yardımcısı

İNCİ DEVRİM

Dr. Öğr. Üyesi

Periodontoloji
0352 207 66 00 (29000-29001)
incidevrim@erciyes.edu.tr

Başhekim

HASAN ÖNDER GÜMÜŞ

Prof. Dr.

Protetik Diş Tedavisi
0352 207 66 00 (29003-29004)
ondergumus@yahoo.com

Başhekim Yardımcısı

EMRAH SOYLU

Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
0352 207 66 00 (29181)
dtemrahsoylu@hotmail.com

Fakülte Sekreteri

REFİYE TEMUR

Fakülte Sekreteri
0352 207 66 00 (29000-29001)
refiye@erciyes.edu.tr

Hastane Müdürü

AYTAÇ KUZLAK

Hastane Müdürü
0352 207 66 00 (29003-29004)
akuzlak@erciyes.edu.tr

Hastane Müdür Yardımcısı

İSMET KARATAŞ

Hastane Müdür Yardımcısı
0352 207 66 00 (29018)
ismett66@hotmail.com