ARAŞTIRMA & PROJELER

ARAŞTIRMA & PROJELER

TEZ PROJESİ, DOKTORA, TSD-08-328, Yönetici, ÇÜRÜK GELİŞİMİ ÜZERİNDE TÜRK PROPOLİSİNİN İN VİTRO VİVO ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TEZ PROJESİ, DOKTORA, TSD-10-3312, Yönetici, Işıkla Aktive Dezenfeksiyonun (IAD) Kompozitlerin Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisinin Farklı Kavite Dezenfeksiyon Ajanları İle Karşılaştırılması

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), TSA-11-3513, Yönetici, Ozonla dezenfeksiyon sisteminin rezin esaslı kök kanal patlarının yüzey sertliği üzerine etkisi

TEZ PROJESİ, DOKTORA, TSD-11-3413, Yönetici, İki farklı polisaj sisteminin posterior kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü ve sertliğine etkisi.

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), TSA-11-3417, Araştırmacı, Beyaz nokta lezyonlarına uygulanan ICON'un yüzey özelliklerinin ve antibakteriyel etkinliğinin değerlendirilmesi