ARAŞTIRMA & PROJELER

ARAŞTIRMA & PROJELER

1. Zihinsel Bozukluğu Olan Hastalarda Diş Çekimi ve Ağız Bakımı İşlemlerinden Önce ve Sonra Tükürük Ig A Seviyelerinin Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi, BAP.(2007-2009).

2. Çenelerin kontraksiyon osteogenezisi ile kısaltılması mümkün müdür? TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi. Proje No: 107S001 (2007-2008)

3. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu ve periostun distraksiyon aralığındaki kemik üzerindeki etkilerinin histomorfometrik ve densitometrik olarak incelenmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi. Proje No:107S040 (2007-2009)

4. Gömülü Alt Yirmi Yaş Dişlerin Çekim Sonrası Hasta Konforu ile Çekim Zorluğu ve Ağrı Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Araştırma Projesi. Proje No: TSA-08-350. (2008-2012)

5. Resveratrolün Distraksiyon osteogenesizindeki yeni kemik oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi. TÜBİTAK Hızlı Destek. Proje No: 109S200 (2009-2011)

6. Diş Hekimliği Fakültesinde Kullanılan Farklı Diş Ünitlerinin Su Sistemlerinin Geri Akım Kontaminasyonu Açısından Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Güdümlü Proje. Proje No: TSG-10-2901 (2010-2012)

7. Dental implantların tekrar kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi. Proje No:109S346 (2010-2011)

8. Yeni bir osmotik yumuşak doku genişletici geliştirilmesi: Deneysel çalışma. TÜBİTAK Araştırma Projesi. Proje No:111S120 (2011–2013)

9. Diş hekimliği fakültesinde kullanılan farklı diş ünitlerinin su sistemlerinin geri akım kontaminasyonu açısından değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Güdümlü Proje Proje No: TSG-10-2901 (2009–2012)

10. Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan farklı diş ünitlerinin su sistemlerinin hepatit virüsü kontaminasyonu açısından değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Güdümlü Proje. Proje No: TSG-2012-4188 (2012-2014)

11. Alveoler Yarıkların Onarımında Kök Hücre Uygulamaları: Deneysel Çalışma. Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi. Proje No: TSA-12-3974 (2012-2016)

12. Kantaronun Diş Çekimi Sonrası Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Doktora tez projesi. Proje No: TDK-2013-4248 (2013- 2014)

13. Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltme İşleminde Borik Asit Kullanılmasının Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. Proje No: 113S258 (2013- 2014)

14. Transvers ve sagittal maksiler yetmezlik tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir üç yönlü distraktör sisteminin geliştirilmesi. TÜBİTAK1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. Proje No: 113S236 (2013- 2015)

15. Effect of platelet rich plasma (PRP) on fibrocartilage, cartilage and bone repair in temporomandibular joint. TÜBİTAK Hızlı Destek Programı. Proje No: 112S055 (2012-2013)

16. Deneysel olarak oluşturulan peri-implantitis tedavisinde paslanmaz çelik ve titanyum küretlerin kemik iyileşmesi üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi BAP Güdümlü Proje. Proje No:TSG-12-3655 (2012-2015)

17. Koyunlarda sigir kaynakli kemik-otojen kemik karisimi ve plateletten zengin fibrinle (PRF) yapilan maksiller sinüs tabani yükseltilmesinden sonra olusan yeni kemigin histolojik ve histomorfometrik olarak incelenmesi. Erciyes Üniversitesi BAP Araştırma Projesi. Proje No: TSA-11-3596 (2011- 2015)