BİRİM KALİTE SORUMLULARI (BİRİM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU)

BİRİM KALİTE SORUMLULARI (BİRİM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU)

DUYGU KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Periodontoloji
0352 207 66 00 (29155)
duygukilic4838@gmail.com

İKBAL LEBLEBİCİOĞLU KURTULUŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi
ikbal_leblebicioglu@hotmail.com

AHMET EMİN DEMİRBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
0352 207 66 00 (29184)
aemindemirbas@hotmail.com

NURAY PELİT

Hemşire
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
0352 207 66 00 (29206)
pelitazo@windowslive.com

GÖKHAN ÇOBAN

Öğr. Gör.

Ortodonti
0352 207 66 00 (29104)
dtgokhancoban@hotmail.com

YAKUP ÜSTÜN

Doç. Dr.

Endodonti
0352 207 66 00 (29130)
yakupustun33@hotmail.com

SOLEY ARSLAN

Doç. Dr.

Restoratif Diş Tedavisi
0352 207 66 00 (29303)
soley@erciyes.edu.tr

SALİH DOĞAN

Doç. Dr.

Pedodonti
0352 207 66 00 (29252)
dtsalih@gmail.com

EMİN MURAT CANGER

Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
0352 207 66 00 (29228)
mcanger@gmail.com

MEHTAP PAYVEREN ARIKAN

Taşınır Kayıt Birimi - Ayniyat Depo
Taşınır Kayıt Birimi - Ayniyat ve Depo Servisi
0352 207 66 00 (29014)
mehtappay@gmail.com

DİLEK GÜNAY CANPOLAT

Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
0352 207 66 00 (29183)
dgcanpolat@gmail.com

HAYDAR ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi
0352 207 66 00 (29084)
dthaydaralbayrak@hotmail.com

HASAN EKEER

Laborant
Araştırma Laboratuvarı
0352 207 66 00 (29188)
hasanekeer@hotmail.com

REFİYE TEMUR

Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
0352 207 66 00 (29000-29001)
refiye@erciyes.edu.tr

AYTAÇ KUZLAK

Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
0352 207 66 00 (29003-29004)
akuzlak@erciyes.edu.tr

GÜLER FİDAN

Öğr. Gör.

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu
Hasta İletişim Birimi
0352 207 66 00 (29030)
gulerfidan038@hotmail.com

MEHMET KOÇER

Taşınır Kayıt Birimi - Sarf Depo
Taşınır Kayıt Birimi - Ayniyat ve Depo Servisi
0352 207 66 00 (29014)
mkocer@erciyes.edu.tr

FIRAT YALVA

Tekniker
Bilgi İşlem Servisi
0352 207 66 00 (29013)
firatyalva@hotmail.com

OSMAN ÖZKAN

Şef
Fatura Tanzim Servisi
0352 207 66 00 (29024)
erciyes.67@hotmail.com

ALİ TEMUR

Taşınır Kayıt Birimi - Ayniyat Depo
Taşınır Kayıt Birimi - Ayniyat ve Depo Servisi
0352 207 66 00 (29014)
atemur@erciyes.edu.tr

İSMET KARATAŞ

Şef
Dekanlık Personeli
0352 207 66 00 (29018)
ismett66@hotmail.com

FARUK KOCATÜRK

Merkezi Sterilizasyon Birimi Sorumlusu
Merkezi Sterilizasyon Birimi
0352 207 66 00 (29031)
fkocaturk2608@hotmail.com

REYHAN ERALEMDAR

Memur
Hasta Kabul Servisi
0352 207 66 00 (29009)
hekimdis@hotmail.com

MUSA SARIKAYA

Memur
Satınalma Servisi
0352 207 66 00 (29007)
musarikaya@erciyes.edu.tr

İSKENDER ERDOĞAN

Teknik Bakım-Onarım Servisi Sorumlusu
Teknik Bakım - Onarım Servisi
0352 207 66 00 (29012)
iskender-3881@hotmail.com

MURAT DURAN

Şoför
Ulaşım/Posta Hizmetleri
0352 207 66 00 (29036)
muratabi1923@hotmail.com

ZÜHAL IŞIK

Memur
Personel-Yazı İşleri Servisi
0352 207 66 00 (29008)
zulal_@hotmail.com

SERKANT KILIÇKAYA

Memur
Maaş - Döner Tahakkuk Servisi
0352 207 66 00 (29006)
serkant_k@hotmail.com