SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Bir dişin kanal tedavisi görmesi gerekliliğini ortaya çıkaran temel unsur nedir?

Genellikle buna derin çürükler neden olur. Derin çürüklerdeki bakteriler dişin damar sinir paketinin iltihaplanmasına yol açar ve kanal tedavisiyle bu sinir damar paketinin çıkarılması gerekir.

2. Endodonti kliniğinde ne tür işlemler yapılmaktadır?

Endodonti kliniğinde pulpa ve kökü çevreleyen dokular kaynaklı ağrıların tedavisi, pulpa kaplaması ve amputasyonu gibi vital pulpa tedavileri, kök-pulpa kaynaklı patolojik dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, yerinden çıkan dişlerin yerine konması işlemleri, renklenmiş diş mine ve dentin dokularının ağartılması ve kök kanal boşluğunu içeren koronal restorasyonlarla ilişkili post ve core restorasyonu gibi tedavi işlemleri yapılmaktadır.

3. Kanal tedavisi sonrasında ağrı olur mu?

Kanal tedavisini takiben, özellikle de canlı dişlerin tedavisinin ardından dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal bir ağrıdır. Kanal tedavisi yapılan dişin biraz korunması ile kısa sürede ortadan kalkar.

4. Kanal tedavisinin başarı oranı nedir?

Günümüzde, doğru tedavi yöntemi uygulanan kanal tedavilerinde başarı oranı %90’a varmaktadır.