GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

BÖLÜMÜMÜZLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kürsüsü bir Bilim Dalı olarak Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk kuruluş yılından 2011 yılına kadar Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüş, 2011 yılında da ayrı bir Anabilim Dalı olmuştur. Ağustos 2016’dan bu yana Doç. Dr. Emin Murat CANGER kürsümüzün Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bölümümüzde şu anda 1 doçent, 1 yardımcı doçent doktor, 1 öğretim görevlisi ve 5 uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır. Anabilim dalımızın Radyoloji kliniğinde; 2 adet dental tomografi cihazı, 1 adet ultrasonografi cihazı, 1 adet dijital sefalometrik + panoramik cihazı, 4 adet dijital panoramik röntgen cihazı, 2 adet periapikal röntgen cihazı ve 3 adet fosfor plak-tarayıcısı cihazı bulunmaktadır. Kürsümüzün muayene kliniği ise 9 adet hasta koltuğu ve bunlara bağlı dijital görüntülerin takibi için bilgisayar sistemi ile hastalarımıza hizmet vermektedir.

Anabilim dalımızın Radyoloji kliniğinde, ağız içi ve ağız dışı radyografi hizmetinde 5 teknisyen ve 1 adet kadrolu sağlık fizikçisi çalışmaktadır.

Kürsümüzün destek hizmetleri ise 2 sekreter, 1 hekim yardımcısı ve 1 adet de temizlik personeli tarafından yürütülmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Fakültemizin 5.-6. ve 7.-8. yarıyıllarında diş hekimi adaylarına lisans düzeyinde teorik ders, 6. yarıyıllarında klinik gözlemci statüsünde, 7.-8. ve 9.-10 yarıyıllarında ise stajyer diş hekimi statüsünde eğitim hizmetleri verilmektedir.

Kürsümüzde diş hekimlerine uzmanlık eğitimleri vermektedir.

Bölümümüzün görevi fakültemize gelen hastaların ilk muayenelerinin yapılması ve gerekiyorsa radyograflarının alınması tedavi planlamalarının oluşturulması ardından ilgili kliniklere yönlendirilmesidir. Anamnez ile hastaya sorulan sorulara alınan yanıtlara göre hastaların tıbbi ve dental durumları değerlendirilmekte, yakınmaları dinlenmektedir. Mevcut ekstraoral ve intraoral klinik bulguları saptandıktan sonra radyolojik muayene ile dişler ve çeneler ile ilgili incelemeler yapılmaktadır. Klinik ve radyolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi sonunda, ayırıcı tanı olasılıklarının ardından kesin tanı konarak tedavi planlamaları yapılmakta ve hastalar ilgili kliniklere yönlendirilmektedir.

HASTALARIMIZIN DİKKATİNE

1. Hamile olan veya hamilelik şüphesi olan kadınların radyoloji kliniğine girmemeleri gerekmektedir.

2. Kliniğimize başvuran hastaların büyük çoğunluğunda muayene ve tedaviler esnasında değişik radyolojik tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tetkikler sırasında baş-boyun bölgesinde hiçbir metal eşyanın olmaması zorunludur. Film çektirmeye gelirken mümkünse küpe, kolye, piercing, toplu/çengelli iğne, metal aksamı bulunan toka gibi aksesuarlarınızı lütfen takmayınız.

3. Ağzınızda bulunan protetik restorasyonları film çekimi öncesi çıkarınız.