ARAŞTIRMA & PROJELER

ARAŞTIRMA & PROJELER

TEZ PROJESİ, DOKTORA, TEKRARLAYAN TEDAVİLERDE ÇÖZÜCÜ KULLANIMININ APİKALDEN TAŞAN DEBRİS MİKTARINA ETKİSİ

TEZ PROJESİ, DOKTORA, ROTASYONEL ve RESİPROKASYON HAREKETİ İLE ÇALIŞAN ÜÇ FARKLI Nİ-Tİ EĞE SİSTEMİ İLE YAPILAN KANAL TEDAVİSİ YENİLEME İŞLEMİNİN APİKALDEN TAŞAN DEBRİS MİKTARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEZ PROJESİ, DOKTORA, Farklı İrrigasyon Rejimlerinin Kök Kanallarındaki C.Albicans ve E.Faecalis Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ, Farklı uzunluklarda simante edilen oval ve sirküler fiber postların kırılma dirençlerinin karşılaştırılması

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ, Ozonla dezenfeksiyon sisteminin rezin esaslı kök kanal patlarının yüzey sertliği üzerine etkisi

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ, KLİNİK MUAYENEDE ~İİRTİKSUZ OLARAK TESPİT EDİLMİ~ SLİT MOLAR Dİ~LERİN DİJİTAL RADYOLOJİK MUAYENE İLE DEGERLENDİRMESİ

TEZ PROJESİ, DOKTORA, Yeni bir kök kanal enstrümantasyon sisteminin retreatment etkinliğinin değerlendirilmesi

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ, Farklı uzunluklarda simante edilen oval ve sirküler fiber postların kırılma dirençlerinin karşılaştırılması.

NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), TSA-11-3513, Araştırmacı, Ozonla dezenfeksiyon sisteminin rezin esaslı kök kanal patlarının yüzey sertliği üzerine etkisi